Sameep 01
Sameep Padora
Founding Principal
Aparna 01
Aparna Dhareshwar
Associate Principal
Vami 01
Vami Koticha
Associate Principal

 

 
Team
Mythili Kowshik-Shetty
Sanjana Purohit
Akanksha Sharma
Jemin Mehta
Nikita Khatwani
Sudarshan Venkatraman
Archana Menon
Sakshi Ghulati
Tanushree Agarwal
Kunal Sharma
Akshay Mirajkar
Aayushi Joshi
Anugraha Mahesh
Sandeep Patwa
Aniket Umaria
Anil Dhulap

Interns
Rudra Sahai
Eswar Ramineni
Keshav Narayan